IT-support og rådgivning i IT-sikkerhed i Microsoft og Citrix

Vores spidskompetence er Microsoft - og Citrix løsninger.

Kerneydelserne er rådgivning, installation, undervisning og 24/7 IT-support omhandlende IT–infrastruktur* IT–sikkerhed* IT–drift* IT–revision*.Vi varetager og projekterer såvel mindre som større IT-løsninger.

Med udgangspunkt i et tæt samarbejde med den enkelte virksomhed, og dennes eventuelle andre leverandører, sikrer vi tilpassede løsninger, der matcher virksomhedens behov.

Hurtig fejlretning med døgnbemandet IT-support

Vi arbejder på baggrund af både ad hoc- og Totaldrift* aftaler og opererer med priser på timebasis såvel som fastprisaftaler.

Vi er altid til at få fat i – 24/7 IT-support – og kan i nødvendigt omfang administrere de fleste af løsningerne via vores egen lokation, så fejlretning finder sted med kortest muligt spildtid.

Med Remote Backup* kan vi yderligere sikre forretningskritiske data af enhver art. I stort som småt følger vi op på forespørgsler af enhver slags og tager ansvar for, at vores kunders problemer bliver fulgt helt til dørs.

Kontakt os for rådgivning i IT-sikkerhed eller support

Har du brug for rådgivning omkring IT-sikkerhed eller vores døgnbemandede IT-support, kan vi kontaktes på telefon 64 82 26 10 eller e-mail info@nanok.dk.

​IT-infrastruktur

Analyse | Design | Implementering | Dokumentation

 • Microsoft samt Citrix platforme
 • Migrering fra Novell Netware til primært Microsoft platforme
 • Opsætning af forretningskritiske servermiljøer
 • Seizing af server og klient hardware
 • 24/7 overvågning samt udbedring.

IT-sikkerhed

​Risikovurdering | Sikring af data | Dokumentation

 • Udarbejdelse af IT-sikkerhedsanalyser
 • Udarbejdelse af IT-sikkerhedspolitikker
 • Design og implementering af Antivirus-, Spam-, Spyware- og MalWare løsninger
 • Udarbejdelse af dokumentation ud fra DS 484/ISO 27001
 • Design og implementering af Backup- samt Disaster Recovery strategi
 • Design og implementering af Remote Backup løsninger

IT-drift

Overvågning | Vedligehold | Fejlretning | Fremtidssikring

 • Proaktiv overvågning af netværksudstyr
 • Proaktiv overvågning af servere
 • Ad hoc opdateringer af samtlige komponenter og applikationer
 • Nanok Consulting som din virksomheds eksterne IT-afdeling.

IT-revision

| ldentifikation af risici |
| Vurdering og test af kontrolpolitik og -procedurer |
| Rådgivning med fokus på sikkerhed og forretningsmæssige hensyn |

 • Forberedelse af IT-infrastruktur til revision
 • Udarbejdelse af procedurebeskrivelser
 • Udarbejdelse af brugerrettighedsdokumenter
 • Udarbejdelse af ISO 27001 dokumenter
 • Anvendelse af ITEL v3 Best practice Lifecycle
 • Udarbejdelse af Best Practice til håndtering af
  problemer, test og idriftsættelse af IT-løsninge

Totaldrift aftaler

Remote backup

Firmaoplysninger​

Nanok Consulting ApS

CVR: ​38840304

Adr.: Søndergade 35, 5450​ Otterup

KONTAKTOPLYSNINGER​

​Support 24/7

Telefon:+45 64 82 26 10

E-mail: info@nanok.dk